STACJA KONTROLI POJAZDÓW, ŁÓDŹ, UL. ŁUCJI 1/3, tel. 42 655 50 85

ŁÓDŹ, UL. ŁUCJI 1/3, tel. 42 658 86 69, 500 101 981

ŁÓDŹ, AL. WŁÓKNIARZY 182, tel. 42 633 05 45, 502 857 756

 

Zaproszenie do składania ofert 01.08.2011  

Opis przedmiotu zamówienia:

1-Wykonanie i montaż regałów magazynowch do składowania opon, konstrukcja metalowa wykończona lakierem proszkowym dwuwarstwowym lub inną metodą antykorozyjną wg.palety barw RAL.dla opon od 550 do 650mm,poprzeczki o przekroju 50x30mm z profilu zamkniętego zimnowalcowanego .Oparcie półek na konstrukcji z profila 40x40 grubości 3mm.Półki regałów muszą posiadać tylko wsporniki (konstrukcja ażurowa) umożliwiające magazynowanie opon w pozycji pionowej.Regały muszą posiadać możliwość montażu regałów w ciągi. Całość spawana wg. Normy PN-M-69013.

  • wysokość regału 3000 mm
  • szerokość regału 2070 mm
  • głębokość regału 570 mm
  • nośność maksymalna jednej pary poprzecznic 150 kg
  • ilość 55 szt

 

Zaproszenie do składania ofert

W związku z realizacją przez firmę Centrum Ogumienia Gumex I.Białek ,T.Szychowski s.c., NIP: 726 24 61 094, REGON: 473197565, projektu realizowanego w ramach RPO WŁ 2007 -2013 tytuł projektu .:
„Wzrost konkurencyjności firmy na rynku poprzez zakupy inwestycyjne umożliwiające rozszerzenie oferty usługowej o usługę magazynowania opon .


Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość, Działanie III.6 Rozwój mikro - i małych przedsiębiorstw, składamy zapytanie o cenę w zakresie dostawy (ewentualnie: i zainstalowania) dla firmy Centrum Ogumienia Gumex I.Białek T.Szychowski s.c.

Prosimy o udzielenie informacji w terminie do 14-08-2011r.

Z poważaniem

Tomasz Szychowski

„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa„

znaki unia europejska

Copyright 2015 Gumex ®   New design by - JNS Sp. z o.o.